Bazı denizcilik terimleri: orsa alabanda, babafingo, seren, aganta, cunda, ıskarmoz
Bu terimlerin anlamlarını öğrenmek için Denizcilik Terimleri Sözlüğü bölümüne bakabilirsiniz.